โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับธรรมชาติ

What we are doing

โครงการพระราชดำริ

สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่นับว่าเป็นพื้นฐานที่สุดในการดำรงชีวิต เพราะหากไร้ซึ่งสิ่งแวดล้อมแล้วละก็เราก็คงจะมิอาจมีชีวิตต่อไปได้ อนึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ มากมายที่เกี่ยวเนื่องกับ

ร่วมมือร่วมใจรักษาป่า

สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่นับว่าเป็นพื้นฐานที่สุดในการดำรงชีวิต เพราะหากไร้ซึ่งสิ่งแวดล้อมแล้วละก็เราก็คงจะมิอาจมีชีวิตต่อไปได้ อนึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ มากมายที่เกี่ยวเนื่องกับ

โครงการอนุรักษ์ สัตว์

ทำไมเราต้องมีโครงการอนุรักษ์ ป่าไม้ และ สัตว์ป่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติไม่เกิดความเสียหายต่อโลก มนุษย์ และ สัตว์ โครงการปลูกป่าถือ

บทบาทกับป่าไม้

เมื่อพูดถึงชายที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร หลายคนคงรู้จักกันดีว่านี่คือบุรุษผู้ที่ใช้ทั้งชีวิตของเขาในการปกปักษ์รักษาผืนป่าของประเทศไทยเอาไว้อย่างสุดความสามารถ เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีใจให้กับ

การอนุรักษ์ธรรมชาติ

Something to help

nature

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น

สิ่งแวดล้อมของไทยในปัจจุบันย้ำแย่ลงเป็นอย่างมากโดยการกระทำของมนุษย์ทั้งการตัดไม่ทำลายป่า และฆ่าสัตว์ป่าสงวน มนุษย์ทุกคนควรที่จะรู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศน์ไม่ดีจะส่งผลเสียต่อธรรมชาติมาก โครงการปลุกป่าถาวร ปตท. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คือการนำทรัพยากรธรรมชาติที่บนโลกมีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยทำให้ธรรมชาติเหล่านั้นมีอายุการใช้งานยาวนาน และให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติน้อยที่สุด การรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากในตอนนี้โรงงานอุตสาหกรรมได้มีเพิ่มมากขั้นกว่าแต่ก่อนจึงมีผลกระทบไปยังธรรมชาติทั้งเรื่องป่าไม้ น้ำตามธรรมชาติเน่าเสียทำให้สัตว์ที่อยู่ในน้ำตายกันไปเป็นจำนวนมาก การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยทางตรงมีอยู่หลายวิธี คือ

Clean Water 88%
Forest Rescue 65%
Agriculture 75%

Recent News & Posts

  • ป่าไม้ในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ชนิด

    ประเทศไทยเป็นพื้นที่ในเขตร้อนชื้น มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเติบโตของต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ ดังนั้นบ้านเราจึงมีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมทีเราจะใช้ผลผลิตที่ได้จากป่าเพื่อการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้...
  • ธรรมชาติบําบัด ช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้าง ?

    ธรรมชาติ คือ จุดกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง ซึ่งได้สร้างสรรค์อาหารนานาชนิดมาให้ทั้งมนุษย์และสัตว์ได้ดื่มกิน  โดยอาหารที่เกิดจากธรรมชาติส่วนใหญ่ให้พยายามเลือกกินของที่สดใหม่อยู่เสมอ...
  • จังหวัดน่าน มีที่ไหนให้แอ่วบ้าง

    ตอนนี้กระแสท่องเที่ยวในไทยมาแรงมาก แต่ไม่ได้เป็นการเที่ยวหัวเมืองใหญ่อย่างเคยแล้ว ภาครัฐได้มีการกระจายการท่องเที่ยวให้ออกไปมากขึ้นภายใต้การท่องเที่ยวเมืองรอง หนึ่งในเมืองรองทางภาคเหนือที่น่าไปท่องเที่ยวมากก็คือ จังหวัดน่าน...

โครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนสนใจโครงการเพื่อแผ่นดินติดต่อ

โครงการของ สมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปลูกป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ปูเจ้าฟ้า ที่น้ำตกหง่าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับแก ขอเชิญพี่ๆน้องร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ไม่ให้สูญพันธ์ สนใจ ติดต่อได้ที่

Add Your Heading Text Here