เราอนุรักษ์ป่าไม้ชายเลนไปทำไม

September 15, 2018 admin 1

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสโบ24ต้องช่วยกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน หนึ่งในพื้นที่ต้องหันกลับมาช่วยกันอนุรักษ์ไว้คือ ป่าชายเลน หลายคนอาจจะไม่รู้ประโยชน์ของมันเท่าไร มาดูกันว่า เราต้องอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ทำไม รักษาแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล การอนุรักษ์ป่าชายเลน เรื่องสำคัญคือ การได้รักษาแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลไว้ด้วย เนื่องจากเหล่าสัตว์ทะเลทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา พวกมันทั้งหลายจะมาวางไข่แพร่พันธุ์ตัวเองที่ป่าชายเลนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากดินป่าชายเลนสามารถปกป้องลูกน้อยของมันจากภัยธรรมชาติได้ หากเราทำลายป่าชายเลน สัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์สุดท้ายพวกมันก็จะลดลงจนสูญหายไป ช่วยป้องกันการพังทลายตามแนวชายฝั่ง […]

สิ่งแวดล้อมอะไรที่ถูกทำลายบ้าง

August 15, 2018 admin 0

สิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เรารู้ว่าสำคัญ เรารู้ว่ามีความหมายต่อตัวเรา ครอบครัวเรา ลูกหลานเรา แต่เชื่อไหมว่าเราเองนั่นแหละที่ช่วยกันทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เรามาดูกันว่าตอนนี้สิ่งแวดล้อมอะไรที่ถูกทำลายลงไปแล้วบ้าง อ่านแล้วก็มาช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะ สภาพอากาศ หากใครยังจำกันได้ประเทศจีน รวมถึงตอนเหนือประเทศไทยนั้นประสบภาวะหมอกควันอย่างรุนแรงมาก นอกจากความอันตรายจากการเดินทางที่แทบมองอะไรไม่เห็นแล้ว ฝุ่น หมอก ควันก็ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเยอะมาก ประชากรส่วนใหญ่หายใจไม่สะดวกต้องวิ่งเข้าโรงหมอเป็นว่าเล่นเลย หรือจะเป็นเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดจากท่อไอเสีย ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างเลี่ยงไม่ได้ น้ำเสีย สภาพน้ำเสีย น้ำเน่า อีกหนึ่งสภาพแวดล้อมที่สูญเสียไป น้ำเน่า น้ำเสีย […]

“โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม” สู่การรักษาสิ่งแวดล้อมตามรอยพระราชดำรัส

January 31, 2018 admin 0

สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่นับว่าเป็นพื้นฐานที่สุดในการดำรงชีวิต เพราะหากไร้ซึ่งสิ่งแวดล้อมแล้วละก็เราก็คงจะมิอาจมีชีวิตต่อไปได้ อนึ่งสิ่งแวดล้อมนั้นประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ มากมายที่เกี่ยวเนื่องกับเรา ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นต้นไม้ซึ่งนับเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยหลักที่เป็นตัวกลางในการสร้าง ออกซิเจน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการดำรงชีวิต ลองคิดดูหากทรัพยากร ต้นไม่นั้นหายไปหรือถูกทำลายลงไป คงไม่มีอะไรซึ่งเป็นตัวกรองคาร์บอนไดออกไซต์  โลกก็จะเต็มไปด้วยมลพิษ ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นมนุษย์ก็จะดำรงชีวิตอย่างยากลำบาก “การพัฒนายิ่งรุดหน้าสิ่งแวดล้อมยิ่งเสื่อมโทรม” คงเป็นคำพูดที่ใช้ได้ในปัจจุบันที่โลกแห่งเทคโนโลยีนั้นได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด มีนวัตกรรมใหม่มากมากเกิดขึ้นมามากมาย ตึกราบ้านช่องผุดขึ้นมากมายยิ่งกว่าดอกเห็ด ทรัพยากรต่างๆเริ่มหมดลง ป่าไม้ถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว มีกี่บุกรุกป่ามากขึ้นทุกปี ซึ่งนั้นเป็นปัญหาซึ่งส่งผลโดยตรงกับเรา  คยคิดใหมหาเราไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้อนาคตลูกหลานของเราจะเป็นเช่นไร “โครงการพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรงซึ่งทรงริเริ่มมาจากพระราชดำริของในหลวง […]