No Image

การอนุรักษ์ป่าไม้ที่เป็นที่พึ่งของสัตว์ป่า

September 20, 2016 admin 0

ในปัจจุบันป่าไม้ก็ถือได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนับพันปีมาแล้วซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็มีแตกต่างกันออกไปเล็กน้อยใหญ่อยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็น เสือ วัว ควาย ช้าง งู ไก่ป่า ปลา ลิง นก กวาง และอื่นๆ อีกนับหลายร้อยสัตว์เพราะว่าถิ่นที่อยู่อาศัยพวกนี้นั้นป่าเป็นที่ให้กำเนิดเพราะเป็นระบบวงจรของสัตว์เปรียบเหมือนพึ่งพาอาศัยของกันละกันอย่างเช่นวงจรสัตว์ป่านั้นหรือเราจะเรียกว่ามันคือห่วงโซ่อาหารก็ได้อย่างเช่น เสือนั้นเป็นสัตว์ล่าเนื้อที่กินสัตว์ป่าทุกอย่างเช่น วัว เก้ง กวาง ไก่ ลิง หรือสัตว์อะไรก็ได้ที่เสือนั้นมันสามารถออกล่าได้ส่วนมากแล้วเสือนั้นจะออกล่ากันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อที่จะล้อมจับอาหารของมันเองทั้งนี้นั้นก็เพื่อรักษาระบบห่วงโซ่อาหารไม่ให้มีเยอะจนเกินไปในส่วนของป่านั้นก็ยังมีสัตว์ที่กินหญ้าเหมือนกันอย่างเช่น เก้ง กวาง วัว ควาย หมี […]

No Image

ทำไมเราต้องมีโครงการอนุรักษ์ ป่าไม้ และ สัตว์ป่า

June 24, 2016 admin 0

    ทำไมเราต้องมีโครงการอนุรักษ์ ป่าไม้ และ สัตว์ป่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติไม่เกิดความเสียหายต่อโลก มนุษย์ และ สัตว์ โครงการปลูกป่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนสนใจเรื่องความเป็นอยู่อาศัยในร่วมกับธรรมชาติให้ถูกต้อง ช่วยกันส่งเสริมผลักดันให้ผู้คนที่ทำผิดกฎหมายคือ การลักลอบตัดไม้ไปขาย หรือลักลอบจับสัตว์ป่าเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน การที่ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปเลื่อยๆ ก็ส่งผลเสียในหลายๆ เรื่องอย่างภาวะเศรษฐกิจทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจไม่มีเคลื่อนที่ขาดแคลนอาหาร ขาดการนำพืชพันธ์มาเป็นอาหาร หรือ ยารักษาโรค สัตว์ป่าล้มตาย เกิดอุทกภัยมากขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโสม เพราะเหตุนี้เราควรทีจะช่วยกันรักษาป่าไม้ และ […]

No Image

การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยโลกให้น่าอยู่

June 24, 2016 admin 0

    การอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อช่วยโลกให้น่าอยู่ ทุกวันนี้ทุกคนคงสังเกตเห็นกันนะครับว่าโลกของเราในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทุกจังหวัด การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าก็มีมากขึ้นทุกวัน นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงสัตว์ป่า หรือ มนุษย์ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าต่างเดือดร้อนกัน การอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ใช่เรื่องอยากเลยครับถ้ามนุษย์ทุกคนส่งเสริมช่วยกันปลูกป่าเลิกตัดไม้ทำลายป่าแค่นี้ก็สามารถช่วยกันรักษาธรรมชาติที่อยู่บนโลกให้น่าอยู่มากขึ้นได้แล้ว ป่าไม้เป็นแหล่งวงจรชีวิตที่สำคัญต่อมนุษย์ และสัตว์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย , เป็นแหล่งอาหาร , เป็นแหล่งหาวัตถุดิบอย่าง ครัวเรือน , เครื่องนุ่มห่ม , เครื่องมือเครื่องใช้ , เป็นยารักษาโรค , เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร […]