ร่วมมือร่วมใจรักษาป่าเพื่อเยาวชนรุ่นหลัง

nature1

ป่าไม้ที่ยังคงลดถอยลงไปทุกวันๆ ล้วนเป็นฝีมือมนุษย์ที่บั่นทอนความสวยงามของต้นไม้ใบหญ้าออกไป เพื่อทำในสิ่งใหม่ๆ การเจริญได้เข้ามามากขึ้นทุกวันๆ แต่ป่าไม้ยังคงลดหายไปจากเรา ธรรมชาติที่เคยเขียวขจีคงยังงดงานในความคิดของคนรุ่นก่อนๆ ที่เคยได้สัมผัส กับธรรมชาติที่แท้จริง การปลูกป่าเพื่อชดเชยในสิ่งที่มนุษย์ได้กระทำลงไป เช่นการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อจะสร้างอาณาเขตใหม่ การใช้สารเคมีที่ปล่อยออกมาสู่ธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความเสียหายต่อโลกของเราทั้งสิ้น เราจึงมีโครงการ 2 มือช่วยเหลือป่าไม้ธรรมชาติขึ้นมา วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆหรือเยาวชนนั้นได้เห็นคุณค่าของการฟื้นฟูป่าไม้ ได้เข้าสังคมและพบเจอสิ่งใหม่ๆขึ้นมา โครงการนี้จัดทำขึ้นจากกลุ่มคนที่รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง อยากให้ต้นไม้กลับมาดังเดิม แต่การปลูกป่ามันต้องใช้เวลา มากกว่าการทำลาย ในปัจจุบันโครงการรักป่าของเรามีสมาชิกมากกว่า 500 คน ซึ่งจะเน้นไปทางกลุ่มของเยาวชนซะเป็นส่วนใหญ่ ปลูกฝังให้เขารู้ว่าธรรมชาตินั้นสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร

nature2

แม่น้ำที่เคยใสกลับกลายมาเป็นน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นตามคลอง จากสมัยก่อนที่เคยใช้ในการเดินทาง ใช้เพื่อการชำระล้าง อาบน้ำ แต่ในปัจจุบัน น้ำเป็นสิ่งทุกคนนั้นล้วนลังเกียจ เต็มไปด้วยขยะมูลฝอยต่างๆ ที่ทุกคนนั้นไม่เห็นความสำคัญ นำขยะมาทิ้ง หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงในน้ำอย่างไม่เกรงกลัว หรือละอายต่อสิ่งที่กระทำ แม่น้ำทุกสายในกรุงเทพปัจจุบัน เน่าเสียเกือบจะทั้งหมด หากไม่มีการช่วยกันดูแลหรือรักษาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเลวร้ายไปกว่าเดิม ช่วยร่วมมือร่วมใจปลูกป่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับพวกเราโครงการดีๆที่คุณจะได้อะไรดีๆกลับไปเช่นกัน