โครงการมูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร มีบทบาทกับป่าไม้อย่างไร

Nakhasathien

เมื่อพูดถึงชายที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร หลายคนคงรู้จักกันดีว่านี่คือบุรุษผู้ที่ใช้ทั้งชีวิตของเขาในการปกปักษ์รักษาผืนป่าของประเทศไทยเอาไว้อย่างสุดความสามารถ เป็นบุคคลตัวอย่างที่มีใจให้กับธรรมชาติอย่างแท้จริง ถึงขั้นที่ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อให้คนอื่นได้เห็นคุณค่าของป่าไม้และหันมาให้ความสนใจและให้ความใส่ใจในการดูแลป่าไม้กันให้มากขึ้น และด้วยปณิธานอันแรงกล้าของเขานี้ทำให้เกิดเป็นมูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร ขึ้น เป็นการยืนยันอีกครั้งว่านี่คือคนที่ทำเพื่อป่าไม้ของไทยมาโดยตลอด

การจากไปของชายที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนรักป่าไม้ทุกคนต้องตกตะลึง ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนซึ่งมีใจรักในป่าไม้ทุกๆ คนไม่อาจจะเห็นชีวิตคนๆ หนึ่งที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการอนุรักษ์ป่าไม้ต้องจบชีวิตลงโดยที่ไม่มีความหมายใดๆ เลย มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร จึงเป็นเหมือนจิตวิญญาณที่ทำให้ทุกคนได้รับรู้ว่า สืบ ยังคงมีชีวิตอยู่เคียงข้างกับป่าไม้ตลอดไปจากสิ่งต่างๆ มี่มูลนิธิได้ทำมาเพื่อป่าไม้ ซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างมีบทบาทต่อป่าไม้ค่อนข้างสูง เพราะเหตุผลจริงๆ ที่ทำให้ชายคนหนึ่งผู้มีใจที่จะดำรงไว้ซึ้งป่าไม้ของประเทศไทยโดยเฉพาะป่าห้วยขาแข้งต้องหมดสิ้นลงก็มาจาก สืบ ล่วงรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับป่าห้วยขาแข้งว่าเกิดจากความยากจนของคนที่ใช้ชีวิตอยู่โดยรอบป่าห้วยขาแข้ง ทำให้ผู้ที่มีผลประโยชน์กับคนใหญ่คนโตสามารถยืมมือชาวบ้านในการทำลายป่าแห่งนี้ได้ ทั้งการตัดไม้และลักลอบฆ่าสัตว์ ซึ่งในความคิดของเขาสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ก็คือ การสร้างแนวป่ากันชนขึ้นมา จากนั้นก็อพยพชาวบ้านออกจากแนวกันชนและพัฒนาแนวกันชนนั้น ถึงกระนั้นความคิดที่เขาคิกลับไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองเพราะว่าด้วยอำนาจที่ไม่ใหญ่เพียงพอ แม้จะพยายามชี้แจงให้คนมีอำนาจฟังกลับไม่มีใครสนใจ นั่นทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้กับสิ่งที่ทำจนตัดสินใจปลิดชีพตัวเองลง

จากสิ่งนี้เองทำให้ผู้คนได้หันมาให้ความสนใจกับป่าไม้มากขึ้น มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร เองก็ได้มีบทบาทกับป่าไม้เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการรณรงค์ให้ความรู้กับชาวบ้านและคนทั่วไป การพยายามสร้างป่าไม้ขึ้นมาใหม่ การหยุดการบุกรุกของนายทุน สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากชายที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร ทั้งสิ้น