สิ่งแวดล้อมอะไรที่ถูกทำลายบ้าง

August 15, 2018 admin 0

สิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เรารู้ว่าสำคัญ เรารู้ว่ามีความหมายต่อตัวเรา ครอบครัวเรา ลูกหลานเรา แต่เชื่อไหมว่าเราเองนั่นแหละที่ช่วยกันทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เรามาดูกันว่าตอนนี้สิ่งแวดล้อมอะไรที่ถูกทำลายลงไปแล้วบ้าง อ่านแล้วก็มาช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะ สภาพอากาศ หากใครยังจำกันได้ประเทศจีน รวมถึงตอนเหนือประเทศไทยนั้นประสบภาวะหมอกควันอย่างรุนแรงมาก นอกจากความอันตรายจากการเดินทางที่แทบมองอะไรไม่เห็นแล้ว ฝุ่น หมอก ควันก็ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเยอะมาก ประชากรส่วนใหญ่หายใจไม่สะดวกต้องวิ่งเข้าโรงหมอเป็นว่าเล่นเลย หรือจะเป็นเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดจากท่อไอเสีย ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างเลี่ยงไม่ได้ น้ำเสีย สภาพน้ำเสีย น้ำเน่า อีกหนึ่งสภาพแวดล้อมที่สูญเสียไป น้ำเน่า น้ำเสีย […]