เราอนุรักษ์ป่าไม้ชายเลนไปทำไม

September 15, 2018 admin 1

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสโบ24ต้องช่วยกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน หนึ่งในพื้นที่ต้องหันกลับมาช่วยกันอนุรักษ์ไว้คือ ป่าชายเลน หลายคนอาจจะไม่รู้ประโยชน์ของมันเท่าไร มาดูกันว่า เราต้องอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ทำไม รักษาแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล การอนุรักษ์ป่าชายเลน เรื่องสำคัญคือ การได้รักษาแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลไว้ด้วย เนื่องจากเหล่าสัตว์ทะเลทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา พวกมันทั้งหลายจะมาวางไข่แพร่พันธุ์ตัวเองที่ป่าชายเลนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากดินป่าชายเลนสามารถปกป้องลูกน้อยของมันจากภัยธรรมชาติได้ หากเราทำลายป่าชายเลน สัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์สุดท้ายพวกมันก็จะลดลงจนสูญหายไป ช่วยป้องกันการพังทลายตามแนวชายฝั่ง […]