naturopathy-picturee

ธรรมชาติบําบัด ช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้าง ?

October 7, 2019 admin 0

ธรรมชาติ คือ จุดกำเนิดของทุกสรรพสิ่ง ซึ่งได้สร้างสรรค์อาหารนานาชนิดมาให้ทั้งมนุษย์และสัตว์ได้ดื่มกิน  โดยอาหารที่เกิดจากธรรมชาติส่วนใหญ่ให้พยายามเลือกกินของที่สดใหม่อยู่เสมอ เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จักเลือกกินแต่ของดีๆ มีประโยชน์ ก็เป็นการเพิ่มพลังให้ชีวิตมีความสดใส แข็งแรง อีกทั้งยังทำให้มีอายุยืนยาวอีกด้วย โดยเป็นการดูแลรักษาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ด้วยการอาศัยกระบวนการตามธรรมชาติ ให้เกิดความสมดุลในการพักผ่อน ด้วยการผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายและการกินอาหาร โดยที่ไม่ใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบัน รวมทั้งไม่ใช้สารเคมีในการบำบัดรักษา ซึ่งนี่ก็คือนิยามของการใช้ ‘ธรรมชาติบำบัด’ นั่นเอง ธรรมชาติบําบัด ช่วยรักษาโรค ออกกำลังกาย ‘การออกกำลังกาย’ คือ หนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิต […]