nature__

ความหมายของธรรมชาติบําบัดคืออะไร ?

January 29, 2019 admin 0

ธรรมชาติบำบัด คือ วิธีดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติ เช่น Detox , Aromatherapy , Yoga , สมุนไพร , SPA , นวด , การรับประทานอาหารตามธรรมชาติ เป็นต้น ธรรมชาติบำบัด เป็นศาสตร์ของแพทย์ทางเลือก ซึ่งเน้นบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ โดยมีพื้นฐานความมาจากเรื่องว่า ร่างกายของเรา มีความสามารถในการเยียวยาตัวเอง รวมทั้งลดการใช้ศัลยกรรมและยาในการรักษา […]

เราอนุรักษ์ป่าไม้ชายเลนไปทำไม

September 15, 2018 admin 1

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราสโบ24ต้องช่วยกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน หนึ่งในพื้นที่ต้องหันกลับมาช่วยกันอนุรักษ์ไว้คือ ป่าชายเลน หลายคนอาจจะไม่รู้ประโยชน์ของมันเท่าไร มาดูกันว่า เราต้องอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ทำไม รักษาแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล การอนุรักษ์ป่าชายเลน เรื่องสำคัญคือ การได้รักษาแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลไว้ด้วย เนื่องจากเหล่าสัตว์ทะเลทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา พวกมันทั้งหลายจะมาวางไข่แพร่พันธุ์ตัวเองที่ป่าชายเลนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากดินป่าชายเลนสามารถปกป้องลูกน้อยของมันจากภัยธรรมชาติได้ หากเราทำลายป่าชายเลน สัตว์เหล่านี้ก็ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์สุดท้ายพวกมันก็จะลดลงจนสูญหายไป ช่วยป้องกันการพังทลายตามแนวชายฝั่ง […]

สิ่งแวดล้อมอะไรที่ถูกทำลายบ้าง

August 15, 2018 admin 0

สิ่งแวดล้อม คือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เรารู้ว่าสำคัญ เรารู้ว่ามีความหมายต่อตัวเรา ครอบครัวเรา ลูกหลานเรา แต่เชื่อไหมว่าเราเองนั่นแหละที่ช่วยกันทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เรามาดูกันว่าตอนนี้สิ่งแวดล้อมอะไรที่ถูกทำลายลงไปแล้วบ้าง อ่านแล้วก็มาช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะ สภาพอากาศ หากใครยังจำกันได้ประเทศจีน รวมถึงตอนเหนือประเทศไทยนั้นประสบภาวะหมอกควันอย่างรุนแรงมาก นอกจากความอันตรายจากการเดินทางที่แทบมองอะไรไม่เห็นแล้ว ฝุ่น หมอก ควันก็ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเยอะมาก ประชากรส่วนใหญ่หายใจไม่สะดวกต้องวิ่งเข้าโรงหมอเป็นว่าเล่นเลย หรือจะเป็นเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดจากท่อไอเสีย ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอย่างเลี่ยงไม่ได้ น้ำเสีย สภาพน้ำเสีย น้ำเน่า อีกหนึ่งสภาพแวดล้อมที่สูญเสียไป น้ำเน่า น้ำเสีย […]